1. ปริญญาโทภาคปกติ เปิดปีละกี่ครั้งคะ ?
 • ปีละ 4 ครั้งครับ

 

 1. ประกาศรับสมัครดูได้จากเว็บไหน ?

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดูได้ที่เว็บไซต์อะไรครับ ?
 • กรณีสอบข้อเขียนภาคปกติ ดูได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th

กรณีสัมภาษณ์ภาคปกติภาคพิเศษดูได้ที่เว็บไซต์คณะครับ

 

 1. นิด้าเป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชนค่ะ ?
 • เป็นสถาบันของรัฐครับ

 

 1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่ค่ะ ?
 • ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://edserv.nida.ac.th หัวข้อ ” ประมาณการค่าใช้จ่าย “ครับ

 

 1. สมัครสอบภาคพิเศษต้องเอกสารอะไรบ้างครับ..
 • เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละหลักสูตรจะใช้เอกสารไม่เหมือนกันครับ

กรุณาดูจากประกาศรับสมัครครับ

 

 1. สมัครสอบภาคปกติต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
 • กรณีสอบข้อเขียนภาคปกติไม่ต้องใช้เอกสารการสมัครครับ แต่ถ้าเป็นกรณีสัมภาษณ์ หรือกรณีทุน

ส่งเสริมการศึกษาและกรณีประสบการณ์จะต้องใช้เอกสารตามประกาศรับสมัครครับ

(ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครครับ)

 

 1. ปริ้นใบชำระค่าสมัครไม่ได้ครับ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ ที่ 02-7273371 ครับ

 

 1. ส่งเอกสารการสมัครไม่ทันเป็นอะไรรึป่าวครับ
 • สถาบันฯจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและสงวนสิทธิ์ไม่ประกาศรายชื่อผู้ไม่ส่งเอกสาร

ประกอบการสมัครครับ

 

 1. สมัครสอบภาคปกติทำไมถึงไม่มีเลือกหลักสูตรค่ะ?
 • กรณีสมัครสอบข้อเขียนภาคปกติจะยังไม่เลือกหลักสูตรครับ แต่จะเลือกเป็นวิชาภาษาอังกฤษ

(ทุกคณะต้องใช้) และวิชาเฉพาะ ที่ใช้ยื่นสมัครแทนการเลือกหลักสูตรครับ (ดูจากประกาศรับสมัคร)

เมื่อได้ผลสอบข้อเขียนแล้ว จึงมายื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ (ด้วยตนเอง) โดยจะเลือกสมัครกี่หลักสูตรก็

ได้ครับ ตามคะแนนสอบที่ยื่นได้ (ดูจากท้ายประกาศผลสอบข้อเขียน) และคะแนนสอบข้อเขียนสามารถ

เก็บไว้ได้ 1 ปีครับ

 

 1. เคยสมัครแล้ว ลงทะเบียนไม่ได้ทำไงครับ..
 • กรณีเคยสมัครแล้วให้เลือกเข้าสู่ระบบและเลือกคลิ๊กที่ “ลืมรหัสผ่าน/ตั้งรหัสผ่านใหม่” ระบุ หมายเลข

บัตรประชาชน ว/ด/ป.เกิด และสถานที่เกิด จากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านแล้วยื่นยันรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับ

(ตามขั้นตอนหน้าเว็บรับสมัคร Online ครับ)

 

 1. ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ไม่ทันค่ะ
 • ยื่นสมัครรอบต่อไปได้เลยครับ..

 

 1. ส่วนมากปกติมีการตก รอบสอบสัมภาษณ์ไหมคะ ?
 • มีครับ

 

 1. อยากทราบค่าเรียนตลอดหลักสูตรคร่าวๆอัพเดทของคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติค่ะ
 • ภาคปกติ คณะบริหาร R-MBA ตลอดหลักสูตร ประมาณ 140,000บาทครับ

 

 1. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบ 2ดูตรงไหนคะ
 • ดูที่หน้าเว็บ http://edserv.nida.ac.th/main/th/news/announces ได้เลยครับ

 

 1. คะแนนผ่านเกณฑ์พอดี เกณฑ์รับ 1000คะแนนที่ได้ 1000พอดี แบบนี้จะถูกเรียกสัมภาษณ์มั้ยครับทางนิด้าพิจารณาคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์หรือพิจารณา เปรียบเทียบคะแนนกับคนที่สมัครคนอื่นด้วยครับ
 • ผู้ที่คะแนนผ่านเกณฑ์ และส่งเอกสารการสมัครครับ จะเรียกสัมภาษณ์ทั้งหมดครับ

 

 1. ใช้คะแนน TOEFL ITP ของที่นี่ยื่นแทนการสอบ TEAP ได้ไหมคะ
 • ไม่ได้ครับ ใช้ได้กับการสมัครของสถาบันเท่านั้น

 

 1. ลงทะเบียนไม่ทันรอบที่ 3ทางมหาลัยจะเปิดรับสมัครอีกไหมคะ
 • ภาคปกติ เปิดรับรอบที่ 4/2559 ครับ

 

 1. M.econ ค่าเรียนเท่าไรค่ะ
 • ภาคปกติ ประมาณ 95,000บาท ภาคพิเศษ ประมาณ 230,000ตลอดหลักสูตรครับ