กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3, 4

148 หมู่ที่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.0-2727-3365-77 โทรสาร.0-2377-7477
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ส่วนทะเบียนและสถิติการศึกษา

โทร.0-2727-3367-9,3375,3629

ส่วนบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

โทร.0-2727-3370-1,73

ส่วนหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน

โทร.0-2727-3372,74,76

ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร.0-2727-3365-6,3379

 

ติดต่อกองบริการ : ขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน (G) 

  • ติดต่อฝ่ายรับสมัคร ขอเอกสารสำคัญต่างๆ  ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
  • ติดต่องานทะเบียน ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

  

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501

รถมินิบัส หมายเลข 27

รถสองแถว เอื้ออาทรบึงกุ่ม-บางกะปิ (มีนบุรี - เดอะมอลล์บางกะปิ)

เดินทางโดยทางเรือ

คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง