ประกาศผลการคัดเลือก

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2564

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์การทำงาน ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

 


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ รอบพิเศษ 2563


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดการโลจีสติกส์ (English Program) ครั้งที่ 1/2564


 

**สอบถามข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้ที่ 02-7273367-9 และ 02-7273629**

 

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2564

 


--

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561

-->

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร