ประกาศผลการคัดเลือก

 

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์การทำงาน ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

 

ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2563

!-

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

-->

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร