คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

ใบสมัคร

ปีการศึกษา 2562

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) ทุนการศึกษา

Application Form

ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019

Ph.D.(Human Resource and Organization Development)

Application Form  ครั้งที่ 2/62

Now - Jul 5, 2019