คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Economics and Management
(English Program)

Application Form  

Now - May 31, 2019

Economics and Management
(English Program) Interview

Application Form  

Now - Jun 28, 2019

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/62

ครั้งที่ 5/62

ครั้งที่ 6/62

บัดนี้ - 30 ส.ค. 62

2 ก.ย. - 4 ต.ค. 62

7 ต.ค. - 12 พ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เสาร์ - อาทิตย์) สอบข้อเขียน

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 25 พ.ย. 62

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 30 พ.ย. 62

2 ธ.ค. 62 - 22 ก.พ. 63

24 ก.พ. - 25 เม.ย. 63

เศรษฐศาสตร์การเงิน
(สอบข้อเขียน ทุนการศึกษา
ดร.ก้องเกียรติ โอกาภาสวงการ)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

บัดนี้ - 22 ก.พ. 63

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 6 ธ.ค. 62

Ph.D. (Economics)

Application Form 3rd Round 

Now - Jul 12, 2019