คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

ครั้งที่ 1/19

ครั้งที่ 2/19

 

Now - Aug 30, 2019

Sep 1 - Oct 11, 2019

MBA (English Program) Scholarship 2

Application Form

ครั้งที่ 1/19

ครั้งที่ 2/19

 

Now - Sep 20, 2019

Sep 23 - Nov 8, 2019

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62

24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Young MBA (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 19 ก.ค. 62

24 ก.ค. - 27 ก.ย. 62

Flexible MBA (กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 4 มิ.ย. 62

8 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

Flexible MBA (กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62

8 ก.ค. - 20 ก.ย. 62

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

ครั้งที่ 4/62

4 มิ.ย. - 2 ส.ค. 62

20 ส.ค. - 4 ต.ค. 62

FIRM

Application Form

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Now - Aug 30, 2019

Sep 2 - Oct 11, 2019

Oct 21 2019- Feb 21, 2020

Mar 2 - May 8, 2020

MBA International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Jan 31, 2020

Feb 3 - Jun 26, 2020

AMBA International Program

Application Form

1/2019

2/2019

Now - Sep 27, 2019

Oct 1 - Nov 22, 2019