คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form  

Now - Nov 19, 2019

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

ครั้งที่ 1/19

ครั้งที่ 2/19

 

Now - Sep 20, 2019

Sep 23 - Nov 8, 2019

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/62

บัดนี้ - 27 ก.ย. 62

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่5/62

บัดนี้ - 1 พ.ย. 62

Young MBA
(กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 5/62

บัดนี้ - 1 พ.ย. 62

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 15 พ.ย. 62

8 ม.ค. - 21 ก.พ. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 27 ธ.ค. 62

8 ม.ค. - 20 ม.ค. 63

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

11 ต.ค. 62 - 17 ม.ค. 63

27 ม.ค. - 24 เม.ษ. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 18 ต.ค. 62

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/62

บัดนี้ - 25 ต.ค. 62

FIRM

Application Form

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Now - Aug 30, 2019

Sep 2 - Oct 11, 2019

Oct 21 2019- Feb 21, 2020

Mar 2 - May 8, 2020

MBA
International Program

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Jan 31, 2020

Feb 3 - Jun 26, 2020

AMBA
International Program

Application Form

1/2019

2/2019

Now - Sep 27, 2019

Oct 1 - Nov 22, 2019