คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

MBA (English Program)

Application Form

4rd 2020

Now - Sep 25, 2020

MBA (English Program)
Scholarship 2

Application Form

3nd 2020

Now - Oct 9, 2020

Executive MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

8 มิ.ย. - 28 ส.ค. 63

Young MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 23 ก.ย. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบข้อเขียน)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 28 ส.ค. 63

Flexible MBA
(กรณีสอบสัมภาษณ์)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 4/63

บัดนี้ - 18 ก.ย. 63

Professional MBA

ใบสมัคร

ครั้งที่ 3/63

บัดนี้ - 7 ส.ค. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบข้อเขียน)

Application Form

ครั้งที่ 2/63

15 มิ.ย. - 3 ต.ค. 63

Corporate Finance, Investment
and Risk Management (กรณีสอบสัมภาษณ์)

Application Form

ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 5 มิ.ย. 63

15 มิ.ย. - 16 ต.ค. 63

FIRM

Application Form

 

4th 2020

Now - Jul 10, 2020

MBA
International Program

Application Form

2nd 2020

Now - Jun 26, 2020

AMBA
International Program

Application Form

2nd 2020

Now - Jun 26, 2020

Ph.D. (Business Administration)

Application Form 2020 

Now - Jun 26, 2020

Ph.D. (Business Administration) Scholarship

Application Form 2020

Now - Jun 26, 2020