คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

Logistics Management
(English Program)

Application Form

 ครั้งที่ 1/63

ครั้งที่ 2/63

Now - Feb 7, 2020

Feb 10 - Apr 10, 2020

Logistics Management
(Double Degree English Program)

Application Form  

Now - Aug 9, 2019

การจัดการโลจีสติกส์
(Block Course)

Application Form

ครั้งที่ 3/62

Now - 28 มิ.ย. 2562

สถิติประยุกต์

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/62

บัดนี้ - 28 ก.ย. 2562

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  

Now - Apr 3, 2020

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2020

2/2020

Now - Apr 3, 2019

Apr 6 - Sep 4, 2019