คณะสถิติประยุกต์

รายละเอียดการรับสมัคร/หลักสูตร

ใบสมัคร

ครั้งที่รับสมัคร

วันที่รับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
(CSDT, ISM, ACT, ITM, LM)

ใบสมัคร

ครั้งที่ 2/63

บัดนี้ - 25 ก.ย. 2563

Ph.D.(Applied Statistics)

Application Form  

Now - Apr 30, 2020

Ph.D. (Business Analytics and Data Science)

Application Form

1/2020

Now - Apr 30, 2020

Ph.D.(Computer Science and Information Systems)

Application Form

1/2020

Now - Apr 30, 2020