กองบริการการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น3, 4

118 หมู่ที่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.0-2727-3365-77 โทรสาร.0-2377-7477
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

โทร.0-2727-3367-9,3375,3629

ฝ่ายบริการการศึกษา

โทร.0-2727-3370-1,73

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน

โทร.0-2727-3372,74,76

ฝ่ายงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา

โทร.0-2727-3377

ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

โทร.0-2727-3365-6,3379

 

ติดต่อกองบริการ : ขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน (G) ติดต่อฝ่ายรับสมัคร, ขอเอกสารสำคัญต่างๆ  ชั้น3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ติดต่องานทะเบียน ชั้น4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 191, 151, ปอ. 27, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519

รถมินิบัส หมายเลข 27

รถสองแถว เอื้ออาทรบึงกุ่ม-บางกะปิ (มีนบุรี - เดอะมอลล์บางกะปิ)