ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

การชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส

     เมื่อนักศึกษามาชําระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสมัครงวดแรก ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสมัครงวดถัดไปผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิกจะได้รับโปรโมชั่น 3 รายการ ดังนี้

โปรโมชั่น 1 : รับฟรี แต้ม ALL MEMBER 100 แต้ม (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564)

โปรโมชั่น 2 : รับฟรี 1 สิทธิ์ แลกซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564)

โปรโมชั่น 3 : Lucky Draw ท้ายใบเสร็จสแกน QR Code ส่งสิทธิ์ลุ้นกินฟรีตลอดปี (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 23 มกราคม 2564)

หมายเหตุ : รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ