ประกาศผลการคัดเลือก

 

ผลการทดสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

- ใบสมัครสอบสัมภาษณ์และใบประเมิน คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีปกติ ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2561 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนฯ 1 2 3 ครั้งที่ 3/2561 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีประสบการณ์ ครั้งที่ 3/2561 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ภาคปกติ English Program ครั้งที่ 2/2560


ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2561

ประกาศอื่นๆ

 

Scholarship Certificate Presentation Ceremony

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการผ่อนผันทหาร