หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

วันที่รับสมัคร

     
วิชาภาษาอังกฤษ ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์ สมัครคลิกที่นี่
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) Download Description

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

Download Application From

บัดนี้ - 9 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 23 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 9 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 9 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 9 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) Download Description Download Application From

Download Application From

29 ม.ค. - 9 ก.พ. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ก.พ. 60
Language and Communication and Teaching English as an International Language (Regular Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 9, 2018
Language and Communication and Teaching English as an International Language (Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 9, 2018
Economics (English as medium of instruction) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Feb 9, 2018