ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

กำหนดการ NIDA Open House 2018

กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตรของสถาบัน NIDA Open House 2018 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานการประกวดวิทยานิพนธ์

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก