ติดต่อกองบริการการศึกษา

อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธ์
ชั้น 4 กลุ่มงานทะเบียนฯ, กลุ่มงานสถิติฯ, กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ และกลุ่มงานธุระการฯ
ชั้น 3 รับสมัครศึกษาต่อ, กลุ่มงานบริการการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561  เวลา 10.00 - 14.00 น. ให้ผู้เข้าสอบนำใบเสร็จชำระเงินยื่นแสดงหลักฐานลงทะเบียนก่อนเวลาเข้าสอบของแต่ละช่วงเวลาประมาณ 30 นาที ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาค กำหนดวันปฐมนิเทศเดิม กำหนดวันปฐมนิเทศใหม่
1 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
2 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
     

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก

เปลี่ยนแปลงวันหยุด

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดช่วงสงกรานต์ ตามปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากเดิม 13 - 17 เม.ย. 61 เป็น 12 - 16 เม.ย. 61 ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก